Bezoekers.....


 
 Home

 PAGINA TERUG

Maximum Snelheden in Nederland :

A. binnen de bebouwde kom : 50 km/u
B. Buiten de bebouwde kom : 80 km/u
C. Autosnelweg : 90 km/u (130 km/u solo)
D. Autoweg : 90 km/u (100 km/u solo)


Nederlandse Regelwetgeving

 

Een aanhanger achter een motorfiets of scooter moet aan een aantal eisen voldoen.
Hieronder vindt u enkele artikelen uit de Regeling voertuigen, die betrekking hebben op aanhangers achter een motor of scooter

Artikel 5.15.6

 1. Aanhangwagens mogen:
  a.á niet breder zijn dan 2.00 mtr
  b. niet hoger zijn dan 1.00 mtr.
 2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, mogen aanhangwagens achter een bromfiets op twee wielen niet breder zijn dan 1,00 mtr.
Artikel 5.18.19
 1. Lading van motorfietsen op 2 wielen mag niet meer dan 0,20 mtr buiten elke zijkant van het voertuig uitsteken
 2. Aanhangwagens achter motorfietsen moeten in aangekoppelde toestand voldoen aan de volgende eisen:
  a. de breedte van het voertuig mag met inbegrip van de lading niet meer bedragen dan 2.00 mtr;
  b. de hoogte van het voertuig mag met inbegrip van de lading niet meer bedragen dan 1.00 mtr;
  c. de totale massa van het voertuig mag niet meer bedragen dan de helft van de ledige massa van de trekkende motorfiets;
  d. de afstand van de achteras van de trekkende motorfiets tot de achterzijde van de aanhangwagen met inbegrip van de lading mag niet meer bedragen dan 2,50 mtr.
Artikel 5.18.26
 1. Bromfietsen op twee wielen mogen met inbegrip van de lading niet breder zijn dan 1,00 mtr.
 2. Bromfietsen op meer dan twee wielen mogen met inbegrip van de lading niet breder zijn dan 2,00 mtr.
Artikel 5.18.27
 1. Aanhangwagens achter tweewielige bromfietsen moeten in aangekoppelde toestand voldoen aan de volgende eisen:
  a. de breedte van het voertuig mag met inbegrip van de lading niet meer bedragen dan 1,00 mtr;
  b. de hoogte van het voertuig mag met inbegrip van de lading niet meer bedragen dan 1,00 mtr;
  c. de totale massa van het voertuig mag niet meer bedragen dan de helft van de ledige massa van de trekkende bromfiets;
  d. de afstand van de achteras van de trekkende bromfiets tot de achterzijde van de aanhangwagen met inbegrip van de lading mag niet meer bedragen dan 2,00 mtr.
 2. Aanhangwagens achter bromfietsen op meer dan twee wielen moeten in aangekoppelde toestand voldoen aan de volgende eisen:
  a.áde breedte van het voertuig mag met inbegrip van de lading niet meer bedragen dan 2,00┬ám;
  b.áde hoogte van het voertuig mag met inbegrip van de lading niet meer bedragen dan 1,50┬ám;
  c.áde totale massa van het voertuig mag niet meer bedragen dan de helft van de ledige massa van de trekkende bromfiets;
 3. d. de afstand van de achteras van de trekkende bromfiets tot de achterzijde van de aanhangwagen met inbegrip van de lading mag niet meer bedragen dan 2,50 m.
Artikel 5.18.38
 1. De verlichtingsinstallatie van aanhangwagens moet zodanig functioneren dat de functies van de verlichting en de lichtsignalen overeenstemmen met die van het trekkend voertuig
 2. De verlichtingsinstallatie van lastdragers moet zodanig functioneren dat de functies van de verlichting en de lichtsignalen op de lastdrager overeenstemmen met het trekkend voertuig
Artikel 5.18.58
 1. Aanhangwagens moeten zodanig aan een motorfiets of een bromfiets zijn verbonden dat de koppeling zowel bewegingen toelaat om een horizontale as als om een vertical as, loodrecht op de lengte-as van de motorfiets; indien de aanhangwagen meer dan een wiel heeft, moet de koppeling bovendien bewegingen om een as in de lengterichting van het trekkend voertuig toelaten.

Bron: Minsterie van verkeer en waterstaat.
www.overheid.nl


Aan de informatie, hierboven vermeld, kunnen geen rechten worden ontleend.